شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد روانشناسی عمومی وزارت علوم بزرگنمایی

پکیج ارشد روانشناسی عمومی وزارت علوم


پکیج طلایی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی آزمون وزارت علوم، شامل جزوات طلایی دروس(متون روانشناسی، علم النفس، آمار و روش تحقیق، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی، روانشناسی رشد، روانشناسی عمومی و روانشناسی فیزیولوژیک) می باشد.

جزییات بیشتر

تومان 656.000

ارزان شد!

-20%

تومان 820.000

 

 - آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی وزارت علوم شامل دروس با ضرایب زیر می باشد:

 • متون روانشناسی(2)
 • علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی(1)
 • آمار و روش تحقیق(1)
 • روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی(2)
 • روانشناسی رشد(2)
 • روانشناسی عمومی(2)
 • روانشناسی فیزیولوژیک(1)
 
 

نکتهموسسه نخبگان 7 مرحله آزمون های مرحله ای (حضوری و غیرحضوری) در تاریخ های زیر برگزار می کند

 • آزمون اول                                         25% اول مطالب                             98/9/8
 • آزمون دوم                                         25% دوم مطالب                            98/10/6
 • آزمون سوم                                        جامع 50% اول                            98/11/4
 • آزمون چهارم                                     25% سوم مطالب                         98/12/2
 • آزمون پنجم                                        25%چهارم مطالب                       98/12/23
 • آزمون ششم                                    جامع 50% دوم مطالب                    99/1/22
 • آزمون هفتم                                    جامع 100% اول مطالب                     99/1/29