شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

اصطلاحات پزشکی بزرگنمایی

اصطلاحات پزشکی

 
نام کتاب: آشنایی با اصطلاحات پزشکی، تفسیر نتایج آزمایشگاهی، داروشناسی و برخی از تجهیزات بخش مراقبت های ویژه
 

شابک: 6-04-8837-600-978

مشخصات نشر: تهران، فرهنگ گستر نخبگان

مولفین: سعید حسینی، غلامرضا محمدی فارسانی، راضیه خالوئی فرد


تومان 30.000