شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد سلامت سالمندی بزرگنمایی

پکیج ارشد سلامت سالمندی


پکیج طلایی کارشناسی ارشد سلامت سالمندی شامل جزوات طلایی کلیه دروس(فیزیولوژی، جامعه شناسی، روانشناسی، آمار و روش تحقیق، بهداشت عمومی، مبانی تغذیه و زبان)+ برنامه ریزی رایگان، ویژه آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی می باشد.

 

جزییات بیشتر

تومان 489.000

ارزان شد!

-40%

تومان 815.000

 

 ضرایب دروس ارشد مجموعه علوم تغذیه :

فیزیولوژی سالمندی(3) - روانشناسی و بهداشت روانی (1) - جامعه شناسی پزشکی(1) - روش تحقیق و آمار حیاتی(2) - کلیات بهداشت عمومی (2) - مبانی تغذیه (2) و زبان عمومی (2) 

نکتهنخبگان 13 مرحله آزمون های مرحله ای (حضوری و غیرحضوری) در تاریخ های زیر برگزار می کند. 

  • آزمون اول تابستانه(رایگان)                         25% اول مطالب                          97/5/26
  • آزمون دوم تابستانه(رایگان)                         25% دوم مطالب                         97/6/23
  • آزمون سوم تابستانه(رایگان)                       50% اول مطالب                        97/7/13


  • آزمون اول                                         25% اول مطالب                             97/9/9
  • آزمون دوم                                         25% دوم مطالب                            97/10/7
  • آزمون سوم                                        جامع 50% اول                            97/11/5
  • آزمون چهارم                                     25% سوم مطالب                         97/12/3
  • آزمون پنجم                                        25%چهارم مطالب                       97/12/24
  • آزمون ششم                                    جامع 50% دوم مطالب                    98/1/23
  • آزمون هفتم                                    جامع 50% اول مطالب                       98/2/13
  • آزمون هشتم                                   جامع 50% دوم مطالب                     98/3/10
  • آزمون نهم                                          جامع 100%                                    98/3/17
  • آزمون دهم                                        جامع  100%                                      98/3/24

 

  یادآوری: داوطلبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  09372223756 تماس بگیرند.