شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد سلامت سالمندی بزرگنمایی

پکیج ارشد سلامت سالمندی


پکیج طلایی کارشناسی ارشد سلامت سالمندی بجز درس جامعه شناسی شامل جزوات طلایی کلیه دروس(فیزیولوژی، روانشناسی، آمار و روش تحقیق، بهداشت عمومی، مبانی تغذیه و زبان) ویژه آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی می باشد.

 کلید واژه:منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوات ارشد سلامت سالمندی، برنامه ریزی رایگان، منابع آزمون

جزییات بیشتر

تومان 920.500

ارزان شد!

-30%

تومان 1.315.000

 


مشخصات پکیج ارشد سلامت سالمندی

فهرست دارد
مقدمه دارد
تست دارد
منبع دارد
   
ارسال رایگان دارد
تعداد صفحات فیزیولوژی 117
روانشناسی 171
جامعه شناسی -
آمار و روش تحقیق 381
بهداشت 151
مبانی تغذیه 10
زبان 359

 

ضرایب دروس ارشد سلامت سالمندی :

فیزیولوژی سالمندی(3) - روانشناسی و بهداشت روانی (1) - جامعه شناسی پزشکی(1) - روش تحقیق و آمار حیاتی(2) - کلیات بهداشت عمومی (2) - مبانی تغذیه (1) و زبان عمومی (3) 

 کلید واژه:منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوات ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه روانشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه جامع شناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه کلیات بهداشت محیط ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه مبانی تغذیه ارشد سلامت سالمندی، مشاوره آزمون ارشد سلامت سالمندی