شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد سلامت سالمندی بزرگنمایی

پکیج ارشد سلامت سالمندی


پکیج طلایی کارشناسی ارشد سلامت سالمندی بجز درس جامعه شناسی شامل جزوات طلایی کلیه دروس(فیزیولوژی، روانشناسی، آمار و روش تحقیق، بهداشت عمومی، مبانی تغذیه و زبان)+ برنامه ریزی رایگان، ویژه آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی می باشد.

 کلید واژه:منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوات ارشد سلامت سالمندی، برنامه ریزی رایگان، منابع آزمون ارشد

جزییات بیشتر

تومان 580.000

ارزان شد!

-20%

تومان 725.000

 


مشخصات پکیج ارشد سلامت سالمندی

فهرست دارد
مقدمه دارد
تست دارد
منبع دارد
مشاوره رایگان دارد
برنامه ریزی هفتگی رایگان دارد
ارسال رایگان دارد
تعداد صفحات فیزیولوژی 306
روانشناسی 297
جامعه شناسی -
آمار و روش تحقیق 302
بهداشت 81
مبانی تغذیه 147
زبان 470

 

ضرایب دروس ارشد سلامت سالمندی :

فیزیولوژی سالمندی(3) - روانشناسی و بهداشت روانی (1) - جامعه شناسی پزشکی(1) - روش تحقیق و آمار حیاتی(2) - کلیات بهداشت عمومی (2) - مبانی تغذیه (1) و زبان عمومی (3) 

نکتهنخبگان 13 مرحله آزمون های مرحله ای (حضوری و غیرحضوری) در تاریخ های زیر برگزار می کند. 

 • آزمون اول تابستانه(رایگان)                         25% اول مطالب                          97/5/26
 • آزمون دوم تابستانه(رایگان)                         25% دوم مطالب                         97/6/23
 • آزمون سوم تابستانه(رایگان)                       50% اول مطالب                        97/7/13


 • آزمون اول                                         25% اول مطالب                                  97/9/9
 • آزمون دوم                                         25% دوم مطالب                               97/10/7
 • آزمون سوم                                        جامع 50% اول                                97/11/5
 • آزمون چهارم                                     25% سوم مطالب                             97/12/3
 • آزمون پنجم                                        25%چهارم مطالب                         97/12/24
 • آزمون ششم                                    جامع 50% دوم مطالب                      98/1/23
 • آزمون هفتم                                    جامع 50% اول مطالب                        98/2/20
 • آزمون هشتم                                   جامع 50% دوم مطالب                      98/3/24
 • آزمون نهم                                          جامع 100%                                       98/4/7
 • آزمون دهم                                        جامع  100%                                     98/4/21  

 

   **داوطلبین گرامی جهت شرکت در آزمون ها می توانند با شماره 09372223756 تماس بگیرند**

 کلید واژه:منابع آزمون کارشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوات ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه روانشناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه جامع شناسی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه کلیات بهداشت محیط ارشد سلامت سالمندی، دانلود رایگان جزوه مبانی تغذیه ارشد سلامت سالمندی، مشاوره آزمون ارشد سلامت سالمندی