شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

کتاب توانمندسازی اجتماع و ارتقای سلامت بزرگنمایی

کتاب توانمندسازی اجتماع و ارتقای سلامت

  

شابک: 0-9-94884-600-978

مشخصات نشر: تهران، فرهنگ گستر نخبگان

مولفین: نسترن کشاورز محمدی، امیر حسین بنی شاه آبادی

جزییات بیشتر

فقط آنلاین

تومان 25.000

افزودن به سبد خرید

 فهرست کتاب توانمندسازی اجتماع و ارتقای سلامت

فصل اول: مفهوم ارتقای سلامت

فصل دوم: ارتقای سلامت: ارتقای سلامت کاملاً به درک ما از مفهوم «سلامتی» بستگی دارد

فصل سوم: دگرگونی قدرت اجتماعی و اقدامات ارتقای سلامت

فصل چهارم: توانمندسازی اجتماع و ارتقای سلامت

فصل پنجم: مبارزه با تنش در برنامه‌‌‌‌ریزی ارتقای سلامت

فصل ششم: توانمندسازی و برنامه‌‌‌‌ریزی ارتقای سلامت

فصل هفتم: دامنه‌‌‌‌های توانمندسازی اجتماع

فصل هشتم: ارزشیابی رویکردهای توانمندسازی اجتماع

فصل نهم: کاربردهایی برای ارتقای سلامت توانمندساز

فصل دهم: مداخلات ارتقای سلامت اجتماع‌‌‌‌محور در ایران

فصل یازدهم: بستر آمادة مداخلات ارتقای سلامت اجتماعی توانمندساز در ایران: چالش‌‌‌‌ها و فرصت‌‌‌‌ها

فصل دوازدهم: توانمندسازی در ایران: لزوم دستیابی به درک و زبان مشترک

مولف: دکتر نسترن کشاورز محمدی