شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد میکروبشناسی بزرگنمایی

پکیج ارشد میکروبشناسی

پکیج طلایی ارشد میکروبشناسی شامل جزوات طلایی کلیه دروس(انگل شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی, باکتری شناسی، زیست سلولی، ایمنی شناسی و زبان) که شامل کلیه نکات مورد نیاز برای موفقیت در آزمون ارشد میکروبشناسی می باشد.

 

جزییات بیشتر

تومان 2.016.000

ارزان شد!

-20%

تومان 2.520.000

 


مشخصات پکیج ارشد میکروب شناسی

فهرست دارد
مقدمه دارد
تست دارد
منبع دارد
   
ارسال رایگان دارد
تعداد صفحات میکروبشناسی 732
قارچ شناسی 124
ویروس شناسی 194
ایمنی شناسی 334
انگل شناسی 493
زیست سلولی و مولکولی 803
زبان 359