شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

کتاب تست درس بیوشیمی بزرگنمایی

کتاب تست درس بیوشیمی

کتاب طلایی تست بیوشیمی ویژه داوطلبین آزمون های ارشد و دکترای علوم تغذیه

قیمت کتاب: 130000 تومن

هزینه ارسال: 30000 تومن

شابک: 6-7-94884-600-978

مشخصات نشر: تهران، فرهنگ گستر نخبگان

مولفین: رضا سنبلی، بنت الهدی شفیعی

کلید واژه: کتاب تست بیوشیمی، تست بیوشیمی، سوالات بیوشیمی، ارشد بیوشیمی، دکتری بیوشیمی، سوال بیوشیمی، پاسخ 

جزییات بیشتر

تومان 160.000

 

عنوان سرفصل های کتاب تست بیوشیمی:

فصل 1: آب الكتروليت ها و تعادل اسيد و باز

فصل 2: ساختمان اسيدهاي آمينه و پروتئين ها

فصل 3: پروتئين هاي پلاسما

فصل 4: متابوليسم اسيدهاي آمينه

فصل 5: ساختمان و متابوليسم هِم

فصل 6: آنزيم ها

فصل 7: آنزيم شناسي باليني

فصل 8: ساختمان ويتامين ها و املاح معدني

فصل 9: ساختمان كربوهيدرات ها

فصل 10: متابوليسم كربوهيدرات ها

فصل 11: بيوانرژيتيك و اكسيداسيون بيولوژيك

فصل 12: ساختمان ليپيدها و غشاهاي زيستي

فصل 13: متابوليسم ليپيدها

فصل 14: هورمون ها و مسيرهاي انتقال پيام

فصل 15: ساختمان اسيدهاي نوكلئيك

فصل 16: متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك

فصل 17: بيولوژي مولكولي

فصل18: بيوشيمي سرطان و تومور مارکرها

فصل 19: روش هاي بيوشيمي و بيولوژي مولكولي