شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

کتاب تست درس بیوشیمی بزرگنمایی

کتاب تست درس بیوشیمی

کتاب طلایی تست بیوشیمی ویژه داوطلبین آزمون های ارشد و دکترای علوم تغذیه

قیمت کتاب: 73000 تومن

شابک: 6-7-94884-600-978

مشخصات نشر: تهران، فرهنگ گستر نخبگان

مولفین: رضا سنبلی، بنت الهدی شفیعی

کلید واژه: کتاب تست بیوشیمی، تست بیوشیمی، سوالات بیوشیمی، ارشد بیوشیمی، دکتری بیوشیمی، سوال بیوشیمی، پاسخ تشریحی بیوشیمی، سرفصل بیوشیمی، آزمون ارشد تغذیه، آزمون دکتری تغذیه، سوالات بیوشیمی تغذیه

جزییات بیشتر

تومان 73.000

 

عنوان سرفصل های کتاب تست بیوشیمی:

فصل 1: آب الكتروليت ها و تعادل اسيد و باز

فصل 2: ساختمان اسيدهاي آمينه و پروتئين ها

فصل 3: پروتئين هاي پلاسما

فصل 4: متابوليسم اسيدهاي آمينه

فصل 5: ساختمان و متابوليسم هِم

فصل 6: آنزيم ها

فصل 7: آنزيم شناسي باليني

فصل 8: ساختمان ويتامين ها و املاح معدني

فصل 9: ساختمان كربوهيدرات ها

فصل 10: متابوليسم كربوهيدرات ها

فصل 11: بيوانرژيتيك و اكسيداسيون بيولوژيك

فصل 12: ساختمان ليپيدها و غشاهاي زيستي

فصل 13: متابوليسم ليپيدها

فصل 14: هورمون ها و مسيرهاي انتقال پيام

فصل 15: ساختمان اسيدهاي نوكلئيك

فصل 16: متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك

فصل 17: بيولوژي مولكولي

فصل18: بيوشيمي سرطان و تومور مارکرها

فصل 19: روش هاي بيوشيمي و بيولوژي مولكولي