شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد مجموعه علوم تغذیه بزرگنمایی

پکیج ارشد مجموعه علوم تغذیه

پکیج طلایی کارشناسی ارشد علوم تغذیه شامل جزوات طلایی کلیه دروس(تغذیه اساسی و کاربردی، بیوشیمی، فیزیولوژی و زبان)+ برنامه ریزی رایگان می باشد.

 برچسب ها: ارشد تغذیه، آزمون تغذیه، جزوات تغذیه، برنامه ریزی، کتاب تست، منابع تغذیه، منابع ارشد تغذیه، جزوه ارشد تغذیه، جزوه فیزیولوژی، جزوه بیوشیمی، جزوه زبان، برنامه ریزی رایگان

*تخفیف 30 درصدی تا پایان بهمن ماه*

جزییات بیشتر

تومان 852.600

ارزان شد!

-30%

تومان 1.218.000


-  رشته های امتحانی ارشد مجموعه علوم تغذیه شامل موارد زیر می باشند.

 1. علوم تغذیه
 2. علوم بهداشتی در تغذیه
 3. علوم تغذیه در بحران
 4. تغذیه بالینی


 -   4 رشته  ذکر شده دارای دروس مشترک با ضرایب یکسان می باشند.

 ضرایب دروس ارشد مجموعه علوم تغذیه:

تغذیه اساسی و کاربردی(4) / بیوشیمی (2) / فیزیولوژی (2) و زبان (2) می باشد.

نکته: نخبگان 13 مرحله آزمون های مرحله ای (حضوری و غیرحضوری) در تاریخ های زیر برگزار می کند. 

 • آزمون اول تابستانه(رایگان)                         25% اول مطالب                          97/5/26
 • آزمون دوم تابستانه(رایگان)                         25% دوم مطالب                         97/6/23
 • آزمون سوم تابستانه(رایگان)                       50% اول مطالب                        97/7/13


 • آزمون اول                                         25% اول مطالب                             97/9/9
 • آزمون دوم                                         25% دوم مطالب                            97/10/7
 • آزمون سوم                                        جامع 50% اول                            97/11/5
 • آزمون چهارم                                     25% سوم مطالب                         97/12/3
 • آزمون پنجم                                        25%چهارم مطالب                       97/12/24
 • آزمون ششم                                    جامع 50% دوم مطالب                    98/1/23
 • آزمون هفتم                                    جامع 50% اول مطالب                       98/2/13
 • آزمون هشتم                                   جامع 50% دوم مطالب                     98/3/10
 • آزمون نهم                                          جامع 100%                                    98/3/17
 • آزمون دهم                                        جامع  100%                                      98/3/24


سرفصل کراوس 2017

  فصل 1: دریافت: هضم، جذب، انتفال و دفع مواد مغذی

فصل 2: دریافت: انرژی

فصل 3: التهاب و پاتوفیزیوژی بیماری های مزمن

فصل 4: دریافت: آنالیز رژیم

فصل 5: مباحث بالینی: ژنومیک تغذیه ای

فصل ۶: آب، الکترولیت، تعادل اسید- باز

فصل ۷: ارزیابی بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی

فصل ۸: تداخلات غذا و دارو

فصل 9 : رفتاری- محیطی؛ ‌فرد در جامعه

فصل 10: بررسی اجمالی تشخیص و مداخله تغذیه ای

فصل 11: تحویل غذا و مواد مغذی:رهنمودهای رژیم غذایی، استانداردهای تغذیه ای، و کفایت فرهنگی

فصل 12: تحویل غذا و مواد مغذی: طب یکپارچه و مکملو مکمل یاری تغذیه ای

فصل 13: تحویل غذا و مواد مغذی: حمایت تغذیه ای

فصل 14: آموزش و مشاوره : تغییر رفتاری

فصل 15: تغذیه در دوران بارداری و شیردهی

فصل 16: تغذیه در دوران نوزادی

فصل 17: تغذیه در دوران کودکی

فصل 18: تغذیه در دوران نوجوانی

فصل 19: تغذیه در دوران بزرگسالی

فصل 20: تغذیه در دوران سالمندی

فصل 21: تغذیه در کنترل وزن

فصل۲۲: تغذیه در اختلالات مرتبط با مصرف مواد غذایی

فصل 23: تغذیه در ورزش و فعالیت ورزشی

فصل 24: تغذیه و سلامت استخوان

فصل 25 : تغذیه و سلامت دندان

 فصل 26: تغذیه درمانی پزشکی( رژیم درمانی) برای واکنش های نامطلوب نسبت به غذا: آلرژی ها و عدم تحمل های غذایی

فصل 27: تغذیه درمانی پزشکی دراختلالات دستگاه گوارش فوقانی

فصل 28: تغذیه درمانی رژیمی در اختلالات دستگاه گوارش تحتانی

فصل 29: تغذیه درمانیپزشکی برای اختلالات کبد و پانکراس

فصل 30 : دیابت

فصل31: تغذیه درمانی پزشکی برای اختلالات تیروئید، آدرنال و سایراختلالات غدد درون ریز

فصل32: تغذیه درمانی پزشکی (MNT)  در کم خونی

فصل33: تغذیه درمانی پزشکی برای بیماری های قلبی عروقی

فصل 34: تغذیه درمانی در بیماری های ریوی

فصل 35: تغذیه درمانی پزشکی در اختلالات کلیوی

فصل 36: تغذیه درمانی پزشکی در پیشگیری، درمان و بقا سرطان

فصل 37: تغذیه درمانی پزشکی برای درمانHIV  و AIDS

فصل 38: تغذیه درمانی پزشکی در مراقبت های ویژه

فصل 39: تغذیه درمانی پزشکی در بیماران روماتوئید

فصل 40: تغذیه درمانی پزشکی برای اختلالات عصبی

فصل 41: :MNT در رونپزشکی و اختلالات شناختی

فصل 42: رژیم درمانی در نوزاد کم وزن

فصل 43: رژیم درمانی در اختلالات متابولیک ژنتیکی

فصل 44: تغذیه درمانی پزشکی در اختلالات تکاملی و ذهنی