شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد مجموعه علوم تغذیه بزرگنمایی

پکیج ارشد مجموعه علوم تغذیه

پکیج طلایی کارشناسی ارشد علوم تغذیه شامل جزوات طلایی کلیه دروس(تغذیه اساسی و کاربردی، بیوشیمی، فیزیولوژی و زبان)+ برنامه ریزی رایگان می باشد.

 برچسب ها: ارشد تغذیه، آزمون تغذیه، جزوات تغذیه، برنامه ریزی، کتاب تست، منابع تغذیه، منابع ارشد تغذیه، جزوه ارشد تغذیه، جزوه فیزیولوژی، جزوه بیوشیمی، جزوه زبان، برنامه ریزی رایگان

جزییات بیشتر

تومان 974.400

ارزان شد!

-20%

تومان 1.218.000


-  رشته های امتحانی ارشد مجموعه علوم تغذیه شامل موارد زیر می باشند.

 1. علوم تغذیه
 2. علوم بهداشتی در تغذیه
 3. علوم تغذیه در بحران
 4. تغذیه بالینی


 -   4 رشته  ذکر شده دارای دروس مشترک با ضرایب یکسان می باشند.

 ضرایب دروس ارشد مجموعه علوم تغذیه:

تغذیه اساسی و کاربردی(4) / بیوشیمی (2) / فیزیولوژی (2) و زبان (2) می باشد.

نکته: نخبگان 13 مرحله آزمون های مرحله ای (حضوری و غیرحضوری) در تاریخ های زیر برگزار می کند. 

 • آزمون اول تابستانه(رایگان)                         25% اول مطالب                          97/5/26
 • آزمون دوم تابستانه(رایگان)                         25% دوم مطالب                         97/6/23
 • آزمون سوم تابستانه(رایگان)                       50% اول مطالب                        97/7/13


 • آزمون اول                                         25% اول مطالب                             97/9/9
 • آزمون دوم                                         25% دوم مطالب                            97/10/7
 • آزمون سوم                                        جامع 50% اول                            97/11/5
 • آزمون چهارم                                     25% سوم مطالب                         97/12/3
 • آزمون پنجم                                        25%چهارم مطالب                       97/12/24
 • آزمون ششم                                    جامع 50% دوم مطالب                    98/1/23
 • آزمون هفتم                                    جامع 50% اول مطالب                       98/2/13
 • آزمون هشتم                                   جامع 50% دوم مطالب                     98/3/10
 • آزمون نهم                                          جامع 100%                                    98/3/17
 • آزمون دهم                                        جامع  100%                                      98/3/24


سرفصل کراوس 2017

  فصل 1: دریافت: هضم، جذب، انتفال و دفع مواد مغذی

فصل 2: دریافت: انرژی

فصل 3: التهاب و پاتوفیزیوژی بیماری های مزمن

فصل 4: دریافت: آنالیز رژیم

فصل 5: مباحث بالینی: ژنومیک تغذیه ای

فصل ۶: آب، الکترولیت، تعادل اسید- باز

فصل ۷: ارزیابی بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی

فصل ۸: تداخلات غذا و دارو

فصل 9 : رفتاری- محیطی؛ ‌فرد در جامعه

فصل 10: بررسی اجمالی تشخیص و مداخله تغذیه ای

فصل 11: تحویل غذا و مواد مغذی:رهنمودهای رژیم غذایی، استانداردهای تغذیه ای، و کفایت فرهنگی

فصل 12: تحویل غذا و مواد مغذی: طب یکپارچه و مکملو مکمل یاری تغذیه ای

فصل 13: تحویل غذا و مواد مغذی: حمایت تغذیه ای

فصل 14: آموزش و مشاوره : تغییر رفتاری

فصل 15: تغذیه در دوران بارداری و شیردهی

فصل 16: تغذیه در دوران نوزادی

فصل 17: تغذیه در دوران کودکی

فصل 18: تغذیه در دوران نوجوانی

فصل 19: تغذیه در دوران بزرگسالی

فصل 20: تغذیه در دوران سالمندی

فصل 21: تغذیه در کنترل وزن

فصل۲۲: تغذیه در اختلالات مرتبط با مصرف مواد غذایی

فصل 23: تغذیه در ورزش و فعالیت ورزشی

فصل 24: تغذیه و سلامت استخوان

فصل 25 : تغذیه و سلامت دندان

 فصل 26: تغذیه درمانی پزشکی( رژیم درمانی) برای واکنش های نامطلوب نسبت به غذا: آلرژی ها و عدم تحمل های غذایی

فصل 27: تغذیه درمانی پزشکی دراختلالات دستگاه گوارش فوقانی

فصل 28: تغذیه درمانی رژیمی در اختلالات دستگاه گوارش تحتانی

فصل 29: تغذیه درمانیپزشکی برای اختلالات کبد و پانکراس

فصل 30 : دیابت

فصل31: تغذیه درمانی پزشکی برای اختلالات تیروئید، آدرنال و سایراختلالات غدد درون ریز

فصل32: تغذیه درمانی پزشکی (MNT)  در کم خونی

فصل33: تغذیه درمانی پزشکی برای بیماری های قلبی عروقی

فصل 34: تغذیه درمانی در بیماری های ریوی

فصل 35: تغذیه درمانی پزشکی در اختلالات کلیوی

فصل 36: تغذیه درمانی پزشکی در پیشگیری، درمان و بقا سرطان

فصل 37: تغذیه درمانی پزشکی برای درمانHIV  و AIDS

فصل 38: تغذیه درمانی پزشکی در مراقبت های ویژه

فصل 39: تغذیه درمانی پزشکی در بیماران روماتوئید

فصل 40: تغذیه درمانی پزشکی برای اختلالات عصبی

فصل 41: :MNT در رونپزشکی و اختلالات شناختی

فصل 42: رژیم درمانی در نوزاد کم وزن

فصل 43: رژیم درمانی در اختلالات متابولیک ژنتیکی

فصل 44: تغذیه درمانی پزشکی در اختلالات تکاملی و ذهنی