شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج دکترای بیوشیمی بالینی بزرگنمایی

پکیج دکترای بیوشیمی بالینی

 

  پکیج طلایی دکترای بیوشیمی بالینی شامل جزوات طلایی

   دروس: بیوشیمی - فیزیولوژی و استعداد تحصیلی می باشد.

جزییات بیشتر

تومان 544.800

ارزان شد!

-20%

تومان 681.000

 

  - تاریخ برگزاری 7 مرحله آزمون های مرحله ای

        دکترای تخصصی علوم تغذیه نخبگان:

  •  آزمون اول / 25% اول مطالب                        97/9/9
  • آزمون دوم / 25% دوم مطالب                      97/10/7
  • آزمون سوم / جامع 50% اول مطالب             97/11/5
  • آزمون چهارم / 25% سوم مطالب                 97/12/3
  • آزمون پنجم / 25% چهارم مطالب                97/12/24
  • آزمون ششم / جامع 100%                         98/1/23
  • آزمون هفتم / جامع 100%                           98/2/6