شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج دکترای بیوشیمی بالینی بزرگنمایی

پکیج دکترای بیوشیمی بالینی

 

  پکیج طلایی دکترای بیوشیمی بالینی شامل جزوات طلایی

   دروس: بیوشیمی - فیزیولوژی و استعداد تحصیلی می باشد.

تومان 544.800

ارزان شد!

-20%

تومان 681.000