شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

کتاب فیزیولوژی به زبان ساده بزرگنمایی

کتاب فیزیولوژی به زبان ساده

 قیمت کتاب: 130000 تومن

هزینه پست: 30000 تومن

شابک: 0-0-94980-600-978

مشخصات نشر: تهران، فرهنگ گستر نخبگان

مولف: مینا رشوند

جزییات بیشتر

تومان 160.000

 

فهرست مطالب

فصل اول: فیزیولوژی سلول

فصل دوم:فیزیولوژی غشا، عصب و عضله

فصل سوم: فیزیولوژی قلب

فصل چهارم: فیزیولوژی گردش خون

فصل پنجم: فیزیولوژی سلولهای خونی، سیستم ایمنی و انعقاد خون

فصل ششم: فیزیولوژی سیستم تنفسی

فصل هفتم: فیزیولوژی دستگاه گوارش

فصل هشتم: فیزیولوژی کلیه

فصل نهم: فیزیولوژی دستگاه عصبی

فصل دهم: فیزیولوژی غدد درون ریز

فصل یازدهم: فیزیولوژی تولید مثل