شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

جزوه هزار نکته تغذیه بزرگنمایی

جزوه هزار نکته تغذیه

 

  • جزوه هزار نکته کراوس 2017  ویژه آزمون ارشد و دکترای تغذیه

 

 

جزییات بیشتر

تومان 200.000

 

فهرست

فصل 1: دریافت: هضم، جذب، انتفال و دفع مواد مغذی..

فصل 2: دریافت: انرژی..

فصل 3: التهاب و پاتوفیزیوژی بیماری های مزمن..

فصل 4: دریافت: آنالیز رژیم.

فصل 5: مباحث بالینی: ژنومیک تغذیه ای..

فصل 6: آب، الکترولیت، تعادل اسید- باز

فصل 7: ارزیابی بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی..

فصل 8: تداخلات غذا و دارو

فصل 9: رفتاری- محیطی؛ ‌فرد در جامعه.

فصل 10: بررسی اجمالی تشخیص و مداخله تغذیه ای..

فصل 11: تحویل غذا و مواد مغذی:رهنمودهای رژیم غذایی، استانداردهای تغذیه ای، و کفایت فرهنگی..

فصل 12: تحویل غذا و مواد مغذی: طب یکپارچه و مکمل و مکمل یاری تغذیه ای

فصل 13: تحویل غذا و مواد مغذی: حمایت تغذیه ای

فصل 14: آموزش و مشاوره : تغییر رفتاری..

فصل 15: تغذیه در دوران بارداری و شیردهی..

فصل 16: تغذیه در دوران نوزادی..

فصل 17: تغذیه در دوران کودکی..

فصل 18: تغذیه در دوران نوجوانی..

فصل 19: تغذیه در دوران بزرگسالی..

فصل 20: تغذیه در دوران سالمندی..

فصل 21: تغذیه در کنترل وزن.

فصل۲۲: تغذیه در اختلالات مرتبط با مصرف مواد غذایی..

فصل 23: تغذیه در ورزش و فعالیت ورزشی..

فصل 24: تغذیه و سلامت استخوان.

فصل 25 : تغذیه و سلامت دندان.

فصل 26: تغذیه درمانی پزشکی( رژیم درمانی) برای واکنش های نامطلوب نسبت به غذا: آلرژی ها و عدم تحمل های غذایی  

فصل 27: تغذیه درمانی پزشکی دراختلالات دستگاه گوارش فوقانی..

فصل 28: تغذیه درمانی رژیمی در اختلالات دستگاه گوارش تحتانی..

فصل 29: تغذیه درمانیپزشکی برای اختلالات کبد و پانکراس...

فصل 30 : دیابت..

فصل31: تغذیه درمانی پزشکی برای اختلالات تیروئید، آدرنال و سایراختلالات غدد درون ریز.

فصل32: تغذیه درمانی پزشکی (MNT)  در کم خونی..

فصل33: تغذیه درمانی پزشکی برای بیماری های قلبی عروقی..

فصل 34: تغذیه درمانی در بیماری های ریوی..

فصل 35: تغذیه درمانی پزشکی در اختلالات کلیوی..

فصل 36: تغذیه درمانی پزشکی در پیشگیری، درمان و بقا سرطان.

فصل 37: تغذیه درمانی پزشکی برای درمانHIV  و AIDS.

فصل 38: تغذیه درمانی پزشکی در مراقبت های ویژه

فصل 39: تغذیه درمانی پزشکی در بیماران روماتوئید.

فصل 40: تغذیه درمانی پزشکی برای اختلالات عصبی..

فصل 41: :MNT در رونپزشکی و اختلالات شناختی..

فصل 42: رژیم درمانی در نوزاد کم وزن.

فصل 43: رژیم درمانی در اختلالات متابولیک ژنتیکی..

فصل 44: تغذیه درمانی پزشکی در اختلالات تکاملی و ذهنی..