شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج دکترای علوم و صنایع غذایی بزرگنمایی

پکیج دکترای علوم و صنایع غذایی

پکیج طلایی شامل جزوات میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی و استعداد تحصیلی می باشد.

 

تومان 200.000

ارزان شد!

-20%

تومان 250.000