شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج کارشناسی بهداشت عمومی بزرگنمایی

پکیج کارشناسی بهداشت عمومی

پکیج طلایی کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی شامل جزوات طلایی دروس تخصصی و پایه(فیزیولوژی، آمار حیاتی و اصول کلیات، اصول تغذیه، اصول و کلیات خدمات بهداشتی، جمعیت شناسی، مصون سازی، میکروب، اپیدمیولوژی و آموزش بهداشت) کتاب درس و تست برای دروس (فیزیک،ادبیات، اندیشه و زبان)در آزمون کارشناسی بهداشت عمومی می باشد.

 کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوات کارشناسی 

جزییات بیشتر

تومان 2.050.000

 


مشخصات پکیج کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی

فهرست ندارد
مقدمه دارد
تست ندارد
منبع دارد
   
ارسال رایگان دارد
تعداد صفحات اپیدمی بیماریهای شایع 70
اصول اپیدمی 52
تغذیه 59
آمار 17
کلیات بهداشت 58
فیزیولوژی 348
جمعیت و تنظیم 31 
مصون سازی و میکروب 124 
آموزش ارتباطات 147 
فیزیک-ادبیات-اندیشه-زبان کتب نکته و تست 


کلید واژه ها: منابع آزمون کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوات کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی، دانلود رایگان جزوه اصول تغذیه کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جمعیت شناسی کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوه مصون سازی کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوه میکروب کارشناسی بهداشت عمومی، دانلود رایگان جزوه اپیدمیولوژی، دانلود رایگان جزوه آموزش بهداشت کارشناسی بهداشت عمومی، کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی، آزمون کارشناسی بهداشت عمومی، آزمون کاردانی مامایی - بهداشت عمومی - بهداشت محیط - بهداشت حرفه ای - رادیولوژی - علوم آزمایشگاهی - هوشبری - اطاق عمل، آزمون کاردانی به کارشناسی- وزارت علوم - وزارت بهداشت