شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج دکترای سیاست های غذا و تغذیه بزرگنمایی

پکیج دکترای سیاست های غذا و تغذیه


پکیج طلایی دکترای سیاست های غذا و تغذیه شامل جزوات طلایی دروس(تغذیه، مدیریت، استعداد تحصیلی) می باشد.

 

جزییات بیشتر

تومان 580.000

ارزان شد!

-20%

تومان 725.000

 

- تاریخ برگزاری 7 مرحله آزمون های مرحله ای

        دکترای تخصصی علوم تغذیه نخبگان:

  •  آزمون اول / 25% اول مطالب                        97/9/9
  • آزمون دوم / 25% دوم مطالب                      97/10/7
  • آزمون سوم / جامع 50% اول مطالب             97/11/5
  • آزمون چهارم / 25% سوم مطالب                 97/12/3
  • آزمون پنجم / 25% چهارم مطالب                97/12/24
  • آزمون ششم / جامع 100%                         98/1/23
  • آزمون هفتم / جامع 100%                           98/2/13