شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج زبان دکترا بزرگنمایی

پکیج زبان دکترا

محتویات پکیج آموزشی زبان دکتری:

1- مجموعه ای از لغات ضروری آزمون، همراه با تست لغات و پاسخ تشریحی

2- مجموعه ای از متون تخصصی، همراه با ترجمه کامل و پاسخنامه تشریحی 

جزییات بیشتر

تومان 500.000

محتویات پکیج آموزشی زبان دکتری:

1- مجموعه ای از لغات ضروری آزمون، همراه با تست لغات و پاسخ تشریحی

2- مجموعه ای از متون تخصصی، همراه با ترجمه کامل و پاسخنامه تشریحی

3- مجموعه نکات گرامری همراه با تست و پاسخ

4- کتاب نمونه سوالات بخش شنیداری همراه با CD