شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

جزوه درس آناتومی بزرگنمایی

جزوه درس آناتومی

 

 • جزوه درس آناتومی ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت 

 

  داوطلبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  09372223756 تماس بگیرند.

جزییات بیشتر

تومان 220.000

- آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریحی(آناتومی) شامل دروس با ضرایب زیر می باشد:

 • تشریح عمومی(4)
 • بافت شناسی (3)
 • زیست سلولی(2)
 • جنین شناسی(3)
 • زبان عمومی(2)

 

نکتهنخبگان 13 مرحله آزمون های مرحله ای (حضوری و غیرحضوری) در تاریخ های زیر برگزار می کند. 

 • آزمون اول تابستانه(رایگان)                         25% اول مطالب                          97/5/26
 • آزمون دوم تابستانه(رایگان)                         25% دوم مطالب                         97/6/23
 • آزمون سوم تابستانه(رایگان)                       50% اول مطالب                        97/7/13


 • آزمون اول                                         25% اول مطالب                                  97/9/9
 • آزمون دوم                                         25% دوم مطالب                               97/10/7
 • آزمون سوم                                        جامع 50% اول                                97/11/5
 • آزمون چهارم                                     25% سوم مطالب                             97/12/3
 • آزمون پنجم                                        25%چهارم مطالب                         97/12/24
 • آزمون ششم                                    جامع 50% دوم مطالب                      98/1/23
 • آزمون هفتم                                    جامع 50% اول مطالب                        98/2/20
 • آزمون هشتم                                   جامع 50% دوم مطالب                      98/3/24
 • آزمون نهم                                          جامع 100%                                       98/4/7
 • آزمون دهم                                        جامع  100%                                     98/4/21