شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

جزوه درس روانپزشکی بزرگنمایی

جزوه درس روانپزشکی

 

 • جزوه درس روانپزشکی ویژه آزمون ارشد مشاوره در مامایی 

جزییات بیشتر

تومان 180.000

 

- آزمون کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی شامل دروس با ضرایب زیر می باشد:

 • بارداری و زایمان و بیماریهای زنان (3)
 • بهداشت و تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده (3)
 • نوزادان و مراقبت های مربوطه (2)
 • روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی (2)
 • زبان عمومی (3)

 

نکتهنخبگان 13 مرحله آزمون های مرحله ای غیرحضوری نیز در تاریخ های زیر برگزار می کند. 

 • آزمون اول تابستانه(رایگان)                         25% اول مطالب                          98/5/25
 • آزمون دوم تابستانه(رایگان)                         25% دوم مطالب                         98/6/22
 • آزمون سوم تابستانه(رایگان)                       50% اول مطالب                        98/7/12


 • آزمون اول                                         25% اول مطالب                                  98/9/8
 • آزمون دوم                                         25% دوم مطالب                               98/10/6
 • آزمون سوم                                        جامع 50% اول                                98/11/4
 • آزمون چهارم                                     25% سوم مطالب                             98/12/2
 • آزمون پنجم                                        25%چهارم مطالب                         98/12/23
 • آزمون ششم                                    جامع 50% دوم مطالب                      99/1/22
 • آزمون هفتم                                    جامع 50% اول مطالب                         99/3/2
 • آزمون هشتم                                   جامع 50% دوم مطالب                          99/3/30
 • آزمون نهم                                          جامع 100%                                       99/5/3
 • آزمون دهم                                        جامع  100%                                       99/5/17

 

  یادآوری: داوطلبین می بایست جهت شرکت در آزمون ها با شماره  09372223756 تماس بگیرند.