شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد مجموعه پرستاری بزرگنمایی

پکیج ارشد مجموعه پرستاری

پکیج طلایی ارشد مجموعه پرستاری شامل جزوات طلایی کلیه دروس(داخلی جراحی، بهداشت جامعه، روان پرستاری،کودکان، مادران ونوزادان و زبان) می باشد.

 برچسب ها: ارشد پرستاری، آزمون پرستاری، جزوات پرستاری، منابع آزمون پرستاری، امتحان ارشد، جزوه پرستاری، جزوات ارشد، 

*تخفیف 30 درصدی تا پایان بهمن ماه*

جزییات بیشتر

تومان 633.500

ارزان شد!

-30%

تومان 905.000

 

- رشته های امتحانی ارشد مجموعه پرستاری شامل موارد زیر می باشند.

قابل تذکر می باشد که برای رشته های پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان و پرستاری اورژانس داشتن حداقل 2 سال سابقه با مدرک کارشناسی در عرصه های بالینی الزامیست.

 1. روان پرستاری 
 2. پرستاری داخلی - جراحی
 3. پرستاری سلامت جامعه
 4. پرستاری کودکان
 5. پرستاری نظامی
 6. پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
 7. پرستاری توانبخشی
 8. پرستاری اورژانس
 9. پرستاری مراقبت های ویژه
 10. پرستاری سالمندی
 11. مدیریت پرستاری

 

توجه:  11 رشته  ذکر شده دارای دروس مشترک ولی با ضرایب متفاوت می باشند.

ضرایب دروس رشته های امتحانی بجز درس زبان که 2 می باشد:

 داخلی جراحی-اورژانس - مراقبت های ویژه: داخلی جراحی(4) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (2)

روان پرستاری: داخلی جراحی(2) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (4)

سلامت جامعه: داخلی جراحی(2) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (4) / روان (2)

کودکان: داخلی جراحی(2) / کودکان(4) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (2)

پرستاری نظامی: داخلی جراحی(3) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (3)

روان پرستاری: داخلی جراحی(2) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (4)

ویژه نوزادان: داخلی جراحی(3) / کودکان(3) / بهداشت مادران و نوزادان(3) / بهداشت جامعه (2) / روان (1)

توانبخشی: داخلی جراحی(3) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (3)

پرستاری سالمندی: داخلی جراحی(4) / کودکان(1) / بهداشت مادران و نوزادان(1) / بهداشت جامعه (3) / روان (3)

مدیریت پرستاری: داخلی جراحی(2) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (4) / روان (2)

مدیریت پرستاری: داخلی جراحی(2) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (4) / روان (2)

نکتهنخبگان 13 مرحله آزمون های مرحله ای (حضوری و غیرحضوری) در تاریخ های زیر برگزار می کند. 

  • آزمون اول تابستانه(رایگان)                         25% اول مطالب                          97/5/26
  • آزمون دوم تابستانه(رایگان)                         25% دوم مطالب                         97/6/23
  • آزمون سوم تابستانه(رایگان)                       50% اول مطالب                        97/7/13


  • آزمون اول                                         25% اول مطالب                             97/9/9
  • آزمون دوم                                         25% دوم مطالب                            97/10/7
  • آزمون سوم                                        جامع 50% اول                            97/11/5
  • آزمون چهارم                                     25% سوم مطالب                         97/12/3
  • آزمون پنجم                                        25%چهارم مطالب                       97/12/24
  • آزمون ششم                                    جامع 50% دوم مطالب                    98/1/23
  • آزمون هفتم                                    جامع 50% اول مطالب                       98/2/13
  • آزمون هشتم                                   جامع 50% دوم مطالب                     98/3/10
  • آزمون نهم                                          جامع 100%                                    98/3/17
  • آزمون دهم                                        جامع  100%                                      98/3/24