شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد مجموعه پرستاری بزرگنمایی

پکیج ارشد مجموعه پرستاری

پکیج طلایی ارشد مجموعه پرستاری شامل جزوات طلایی کلیه دروس(داخلی جراحی، بهداشت جامعه، روان پرستاری،کودکان، مادران ونوزادان و زبان) می باشد.

 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه 

 

جزییات بیشتر

تومان 724.000

ارزان شد!

-20%

تومان 905.000

 

مشخصات پکیج ارشد مجموعه پرستاری

فهرست دارد
مقدمه دارد
تست دارد
منبع دارد
مشاوره رایگان دارد
برنامه ریزی هفتگی رایگان دارد
ارسال رایگان دارد
تعداد صفحات داخلی جراحی 1485
کودکان 212
بهداشت جامعه 67
بهداشت مادران و نوزادان 89
روان پرستاری 140
زبان 588
 

- رشته های امتحانی ارشد مجموعه پرستاری شامل موارد زیر می باشند.

قابل تذکر می باشد که برای رشته های پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان و پرستاری اورژانس داشتن حداقل 2 سال سابقه با مدرک کارشناسی در عرصه های بالینی الزامیست.

 1. روان پرستاری 
 2. پرستاری داخلی - جراحی
 3. پرستاری سلامت جامعه
 4. پرستاری کودکان
 5. پرستاری نظامی
 6. پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
 7. پرستاری توانبخشی
 8. پرستاری اورژانس
 9. پرستاری مراقبت های ویژه
 10. پرستاری سالمندی
 11. مدیریت پرستاری

 

توجه:  11 رشته  ذکر شده دارای دروس مشترک ولی با ضرایب متفاوت می باشند.

ضرایب دروس رشته های امتحانی بجز درس زبان که 2 می باشد:

 داخلی جراحی-اورژانس - مراقبت های ویژه: داخلی جراحی(4) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (2)

روان پرستاری: داخلی جراحی(2) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (4)

سلامت جامعه: داخلی جراحی(2) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (4) / روان (2)

کودکان: داخلی جراحی(2) / کودکان(4) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (2)

پرستاری نظامی: داخلی جراحی(3) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (3)

روان پرستاری: داخلی جراحی(2) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (4)

ویژه نوزادان: داخلی جراحی(3) / کودکان(3) / بهداشت مادران و نوزادان(3) / بهداشت جامعه (2) / روان (1)

توانبخشی: داخلی جراحی(3) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (2) / روان (3)

پرستاری سالمندی: داخلی جراحی(4) / کودکان(1) / بهداشت مادران و نوزادان(1) / بهداشت جامعه (3) / روان (3)

مدیریت پرستاری: داخلی جراحی(2) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (4) / روان (2)

مدیریت پرستاری: داخلی جراحی(2) / کودکان(2) / بهداشت مادران و نوزادان(2) / بهداشت جامعه (4) / روان (2)

نکتهنخبگان 13 مرحله آزمون های مرحله ای (حضوری و غیرحضوری) در تاریخ های زیر برگزار می کند. 

 • آزمون اول تابستانه(رایگان)                         25% اول مطالب                          98/5/25
 • آزمون دوم تابستانه(رایگان)                         25% دوم مطالب                         98/6/22
 • آزمون سوم تابستانه(رایگان)                       50% اول مطالب                        98/7/12


 • آزمون اول                                         25% اول مطالب                                  98/9/8
 • آزمون دوم                                         25% دوم مطالب                               98/10/6
 • آزمون سوم                                        جامع 50% اول                                98/11/4
 • آزمون چهارم                                     25% سوم مطالب                             98/12/2
 • آزمون پنجم                                        25%چهارم مطالب                         98/12/23
 • آزمون ششم                                    جامع 50% دوم مطالب                      99/1/22
 • آزمون هفتم                                    جامع 50% اول مطالب                         99/2/12
 • آزمون هشتم                                   جامع 50% دوم مطالب                          99/3/9
 • آزمون نهم                                          جامع 100%                                       99/3/16
 • آزمون دهم                                        جامع  100%                                       99/3/23

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری