شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد علوم و صنایع غذایی بزرگنمایی

پکیج ارشد علوم و صنایع غذایی

پکیج طلایی ارشد علوم و صنایع غذایی بجز کنترل کیفی و تکنولوژی مواد شامل جزوات دروس(میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی و زبان) در آزمون ارشد علوم و صنایع غذایی می باشد.

 

جزییات بیشتر

تومان 1.000.000

 

 - آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)  شامل دروس زیر می باشد:

  • میکروبیولوژی مواد غذای 
  • شیمی مواد غذایی 
  • تکنولوژی مواد غذایی
  • کنترل کیفی مواد غذایی
  • زبان عمومی