شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

پکیج ارشد علوم و صنایع غذایی بزرگنمایی

پکیج ارشد علوم و صنایع غذایی

پکیج طلایی ارشد علوم و صنایع غذایی شامل جزوات دروس(میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی و زبان) در آزمون ارشد علوم و صنایع غذایی می باشد.

 

جزییات بیشتر

تومان 416.000

ارزان شد!

-20%

تومان 520.000

 

 - آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)  شامل دروس با ضرایب زیر می باشد:

  • میکروبیولوژی مواد غذای (2)
  • شیمی مواد غذایی (2)
  • تکنولوژی مواد غذایی(3)
  • کنترل کیفی مواد غذایی(3)
  • زبان عمومی(3)