شاخه ها

پشتیبانی فروشگاه

خبرنامه

آسان و قابل درک بنویسید بزرگنمایی

آسان و قابل درک بنویسید

 نام کتاب: آسان و قابل درک بنویسید

راهنمای تولید، بازنویسی و ارزیابی مطالب آموزشی

مرکز مطالعات سواد سلامت

دانشکده بهداشت هاروارد و مرکز CDC آمریکا

مترجمین: فوزیه سالاری، جائینی، جواد هارونی

ویراستار علمی: دکتر نسترن کشاورز محمدی

(دانشیار ارتقاء سلامت؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

قیمت کتاب: 10000  تومان

هزینه ارسال: 30000  تومان

جزییات بیشتر

تومان 40.000